شکاره بخشی از تاریخ اهواز

یکی از قدیمی ترین محله ها در اهواز شکاره بوده است که در مسیر ساحلی رودخانه کارون جنب پل فولاد قرار دارد کلمه شکاره به معنای محدوده ی معین از زمین است که جهت زراعت از آن استفاده می شود بافت این منطقه...