حُریه سلیمان خالق حریر سیاه

حریه سلیمان را بهتر بشناسیم حریه سلیمان، نویسنده‌ی معاصر مصری، زاده‌ی 1973 میلادی در شهر منصوره زاده و فارغ التحصیل رشته‌ی زبان انگلیسی از دانشکده‌ی زبان و ادبیات انگلیسیِ دانشگاه منصوره در سال...

صدایی که هرگز خاموش نشد

امّ کلثوم دختر ابراهیم البَلتاجی بود و در سال ۱۸۹۸ یا به قول دیگر، در سال ۱۹۰۴ در روستای طمای الزهایره، سنبلاوین در استان دقهلیه واقع در شمال قاهره و مابین قاهره و اسکندریه به دنیا...