ناطور دشت

نویسنده و مترجم: مونا سادات ذاکر کتاب ناطور دشت از نشر شانی منتشر شد.‌ ناطور دشت نام رمانی اثر نویسندۀ آمریکایی جروم دیوید سالینجر است که در سال های 46-1945 انتشار یافت. این رمان کلاسیک به دلیل درون...