دلیل اهمال اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به میراث حمیدیه چیست؟

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تیری در نشست اخیر هیات مدیره خود، با انتقاد از عملکرد مدیر کل میراث استان خوزستان خواستار توجه به میراث فرهنگی شهرستان حمیدیه شد. هیات مدیره این انجمن گفته است، حمیدیه...