جاشوی ادبیات عرب

کتاب تصویرهای برجای مانده، بخش اول از یک تریلوژی است.حنا در این تریلوژی زندگی خود را به‌طور عریان و با جزئیات کامل در اختیار خوانندگان گذاشت. با توصیف‌های بسیار دقیق و زیبا، تصویری از زندگی...

جمال غیطانی

 از چهره‌های رمان‌نویسی معاصر مصر که اصولاً به «دوره محفوظ» معروف است، می‌توان به عبدالحکیم قاسم اشاره کرد که اخیراً به مرگی زودرس در گذشت؛ و بعد از او رمان‌نویسان دیگری چون محمد بساطی، خیری...