شیرین‌ترین خبر

مترجم: کوثر عبیاوی نزار قبانی در ۲۱ مارس ۱۹۲۳، در خانه‌ای باستانی، درمحله‌ی (مئذنه الشحم) متولد شد، که یکی از محله‌های شهر قدیمِ دمشق بود. وی شعر را از عموی پدرش "ابو خلیل القبانی" به ارث برد_...

“الفبای یاسمن‌ها” و “از آنچه کرده‌ای عذرخواهی نکن” منتشر شد

به گزارش شط پرس به نقل از محمد حمادی، مترجم پُرکار این روز های خطه جنوب، کتاب «از آنچه کرده‌ای عذرخواهی نکن» ترجمه یکی از آثار محمود درویش شاعر فلسطینی، در نشر ورا چاپ و منتشر شده است. وی در رابطه با...