اینجا هیچ‌کس نگاهم نمی‌کند

نویسنده: بهاره شریعتی کتاب اینجا هیچ‌کس نگاهم نمی‌کند از نشر سیب سرخ منتشر شد.‌ رکسانا ایور نویسنده‌ی کتاب اینجا هیچ‌کس نگاهم نمی‌کند متولد خرداد ماه سال 1361 و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مدیریت...