پاندورا عاشقانه‌ای عرفانی

نویسنده: لیلا رعیت بیشتر انسان‏‌ها اصرار دارند دیگران را خیلی ساده و سریع - از روی ظاهر - قضاوت کنند. فرد ثروتمند و تحصیل‌کرده از دید عموم خوشبخت تلقی می‌شود و آن‌که دستش از مال و منال دنیا...