پرنده‌نگری در آغوش پسماندهای شهرداری

جاده ی دسترسی به بیمارستان صحرایی امام علی (ع) به مسافت حدود هشت کیلومتر فضایی بکر میباشد که بدلیل جمع شدن آب باران و سریز پسابهای مزارع نیشکر و اتصال آنها به تالاب شادگان زیستگاه تعداد متنوعی از...