ایالات متحده ابراهیمی؛ کشوری نو ظهور در جهان

مصر.. افسر سابق امنیت دولتی طرح جدیدی را برای تحمیل «دین جدید» به مردم عرب فاش کرد به نقل از گزارش RT عربی؛ یک مقام سابق مصری می گوید: طرح جدیدی در آشپزخانه ایالات متحده آمریکا تهیه شده است، که بر...