آخرین سنگر سکوت

به گزارش شط پرس؛ نماینده شورای شهر کلانشهر اهواز از رسیدگی مسئولین به مطالبات مردم در حوزه راه سازی منطقه علی آباد (بروال) نا امید شده و برای عرض شرمندگی در پیشگاه خداوند و مردم دست به اعتکاف زده...