سیگار و بدنسازی

مطالعه ی جدیدی که در ژورنال های فیزیولوژی منتشر شده گویای این است که اگر میخواهید توده‌ی عضلانی خود را حفظ کنید سیگار کشیدن یکی از بدترین کارها برای شماست.طبق این تحقیق معلوم شده که علاوه بر باقی...

فلسفه ی بدنسازی و پرورش اندام

بدنسازی ورزشی است که فرد بدنساز با انجام تمرین های قدرتی و استقامتی بر روی عضلات خود، همچنین تغذیه و رژیم مناسب و استراحت کافی رژیم خود را شکل داده است و پایه ی شکل گیری این ورزش این گونه بود که در...