یادکرد سومین سال در گذشت دکتر علی الطایی

دکتر علی الطایی در سال 1321 شمسی ، در روستایی در غرب خوزستان به دنیا آمد. در خاندانی اهل ادب و فرهنگ پرورش یافت که اثر عمیقی در او به جا گذاشت. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در اهواز گذراند، سپس به...