راز گشایی از مهم ترین اِلمان هنری – تاریخی اهواز

نویسنده: محمد نبهان سال هاست در شبکه های اجتماعی و نیز در برخی از رسانه های معتبر و محلی عکسی منتشر شده که به نام عکس هالیستر معروف شده است این عکس طبق محتوای منتشر شده در بین کاربران و رسانه ها،...